دانشجویان گرامی

جهت ارتباط با حراست مرکز می توانید نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را به آدرس زیر ارسال نمایید.

herasat@ac-uast.ir

با تشکر

علی مرادی