تایید رشته های کاردانی حرفه ای دوخت های سنتی و کارشناسی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس

پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی به ریاست دکتر محمدعلی اخوان بهابادی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و به دبیری مهندس جمالزاده، سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و با حضور مدیران گروه های تخصصی برنامه ریزی و جمعی از صاحب نظران و خبرگان علمی کاربردی برگزار شد.

دکتر اخوان معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در این جلسه ضمن تشریح فرآیند بررسی برنامه های درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی و قدردانی از زحمات گروه های تخصصی برنامه ریزی گفت: برگزاری مستمر و منظم جلسات کمیسیون مورد نظر دانشگاه بوده و امید است از این طریق بتوان با ایجاد دوره های جدید علمی کاربردی در پاسخگویی به موقع نیازهای آموزشی حوزه های شغلی گام های موثری برداشت.

مهندس جمالزاده دبیر کمیسیون معین نیز در این جلسه به تشریح دستور جلسه که مشتمل بر بررسی 7 برنامه درسی پیشنهادی و مورد تایید گروه های تخصصی برنامه ریزی بوده پرداختند.

برنامه درسی هر یک از دوره های پیشنهادی پس از تشریح ضرورت و اهمیت دوره، قابلیت ها و توانمندی های مورد انتظار دانش آموختگان، مشاغل قابل احراز و جداول دروس مهارت مشترک، پایه، اصلی، تخصصی و کار در محیط توسط نمایندگان دستگاه متقاضی و مدیر گروه ذی ربط بررسی و اصلاح شد.

در این جلسه کلیات 5 دوره در گروه صنعت مشتمل بر کاردانی ناپیوسته فنی «سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد»، «نگهداری و تعمیر بالگرد» و « ایمنی پرواز و زمینی بالگرد» پیشنهادی مرکز آموزش هوا نیروز شهید وطن پور اصفهان، دوره کاردانی ناپیوسته فنی «تولید سیم و کابل» پیشنهادی مرکز آموزش علمی‌کاربردی پویا غرب کرمانشاه و دوره کاردانی ناپیوسته فنی«استخراج و فرآوری قیر طبیعی» پیشنهادی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه به تایید رسید و مقرر شد با نظارت گروه تخصصی برنامه ریزی صنعت اصلاحات مد نظر کمیسیون در برنامه اعمال شود.

همچنین کلیات 2 دوره در گروه فرهنگ و هنرمشتمل بر  دوره کاردانی ناپیوسته حرفه ای «دوخت های سنتی ایران»  و کارشناسی ناپیوسته حرفه ای «دوخت و تکنولوژی لباسم» پیشنهادی مرکز آموزش علمی ـ کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز به تایید رسید و مقرر شد با نظارت گروه تخصصی برنامه ریزی فرهنگ و هنر، اصلاحات مد نظر کمیسیون در برنامه اعمال شود.

زمان انتشار: (1 سال قبل)