درخواست کارت اتوماسیون تغذیه

قابل توجه دانشجویان گرامی :

 

جهت ثبت نام و دریافت کارت اتوماسیون تغذیه به معاونت اداری-مالی مراجعه فرمایید.

زمان انتشار: چهارشنبه 09 مهر 1393 (3 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱۴۹۴